zapytanie
Obwieszczenie dotyczące zgłaszania wierzytelności
piątek, 14 października 2016 10:47

SZANOWNI PAŃSTWO

 

W dniu 13 października 2016 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało
się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –
Kredytowej „Skarbiec” w Piekarach Śląskich (dalej: SKOK), na mocy postanowienia
Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział Xll Gospodarczy z dnia 29 września 2016 r.

W związku z powyższym w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia
wierzyciele SKOK mogą zgłaszać Sędziemu komisarzowi swoje wierzytelności
w stosunku do upadłego.

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach na adres:


Sędzia - komisarz

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec” w upadłości

SSR Gizela Jamróz

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wydział Xll Gospodarczy

ul. Powstańców Warszawy 23

40 – 040 Gliwice


W zgłoszeniu proszę powołać sygnaturę sprawy: Xll GUp 129/16.


Wzór zgłoszenia wierzytelności zawiera Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz
zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru.


Informacje na temat sposobu zgłaszania wierzytelności udzielane są przez SKOK,
w dni robocze, w godzinach od 09.00 do 15.00, pod numerami telefonu: (32) 756 80 50.

 

 
Komunikat
środa, 05 października 2016 00:00

Informujemy, że wypłaty środków gwarantowanych deponentom
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "SKARBIEC" w upadłości
od dnia 1 października 2016 roku są realizowane bezpośrednio
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od spełnienia warunku gwarancji.


Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

 
Ogłoszenie przez Sąd upadłości SKOK „Skarbiec”
piątek, 30 września 2016 12:24

Ogłoszenie przez Sąd upadłości SKOK „Skarbiec”


W dniu 29 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu
upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec”
w Piekarach Śląskich (sygnatura akt XII GU 235/16). 

KNF zawiesiła działalność SKOK „Skarbiec” z dniem 22 lipca 2016 r. oraz wystąpiła
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. Więcej informacji o decyzji KNF.
Jednocześnie Sąd wezwał wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie
30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

pobierz komunikat

 


«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»